CZ | DE | EN
Výlety, cyklostezka, Studánka

Tipy na výlety v okolí penzionu

 

 

Aktuálně na Klínech a v okolí

Bobová dráha ve Sport areálu Klíny v provozu po celé září od středy do neděle.

Bobovka jezdí i v říjnu, kdy si na ní můžete zajezdit o víkendech.

Přehrada Fláje a informační centrum Fláje

Přehrada Fláje o rozloze 15 ha se rozprostírá na území obce Český Jiřetín. Byla vybudována na Flájském potoce a slouží jako hydroenergetické zařízení a jako zásobárna pitné vody. Na stejném toku, pouhých 8 km dál, již na německé straně, kousek od hranic byla vybudována přehrada Rauschenbach.

Vodní dílo Fláje je jedinou betonovou pilířovou přehradou v Česku, i díky tomu je flájská přehrada zařazena mezi kulturní památky ČR.

V roce 2019 bylo na hrázi otevřeno informační centrum, které pořádá mj. prohlídky hráze - je nutná rezervace.

Bližší informace najdete na webových stránkách, stačí kliknout na označené odkazy výše.

 

vodní nádrž, přehrada Fláje

 

Fláje plavební kanál

 

V současné době můžete Flájský plavební kanál můžete projít po 18 km dlouhé stezce krásnou přírodou z Flájí do saského Clausnitz. Stezku si však můžete rozdělit i na kratší úseky, příp. zkrátit. Zkrácenou stezku, rozdělenou na 2 úseky doporučujeme i pro méně zdatné turisty.

První část stezky doporučujeme jít od přehrady Fláje, kde můžete zaparkovat anebo kam se dopravíte autobusem (linka 523 Litvínov - Český Jiřetín) a kde můžete navštívit i informační centrum Fláje.

Odtud se vydáte po silnici směrem na Český Jiřetín. Naučná stezka začíná po necelých 800 m po pravé straně silnice. Příjemná procházka lesem necelé 4 km se ubírá lesní pěšinou a kromě koryta kanálu zde potkáte lesní potůček a skálu, do níž jsou vytesané schody a lemuje ji zábradlí, a také posezení. V sezóně můžete cestou sbírat maliny, borůvky, houby.

Stezka vás dovede k asfaltové silnici, jež vede dál do Českého Jiřetína (směr dolů) nebo nahoru chatovou osadou dál po červené a následně po zelené zpět na Fláje.

Pokud se vydáte do Českého Jiřetna, pohodlně se odtud vrátíte zpět na Fláje (pokud jste tam zaparkovali) či přímo k penzionu autobusem. Nejbližší autobusová zastávka je vzdálena cca 750 m - půjdete po asfaltové cestě dolů, na křižovatce doprava, zastávku uvidíte vedle obecního úřadu.Můžete samozřejmě pokračovat po stezce dál, je značená.

Flájský plavební kanál

Flájský plavební kanál se nachází mezi Flájským potokem (něm. Flöha) a Freiberskou Muldou. Vznikl z důvodu, aby zajistil potřebu dřeva pro saské město Freiberg (pro hutě, hamry, doly, pro stavby i pro topení), neboť již v 15. století byly vyčerpány téměř všechny dřevěné zásoby v blízkém i dalekém okolí. Bylo proto nutné vydat se pro potřebné palivo dále do lesnatých hor, avšak doprava v proutěných povozech tažených koňmi byla při tehdejším stavu cest často obtížná a při rostoucí vzdálenosti se zvyšovaly také náklady na přepravu. Proto se začalo využívat vody řek Weißeritz a Freiberská Mulda jako levného způsobu přepravy. První zpráva o plavení dřeva na řece Muldě pochází z roku 1438. V průběhu let bylo dřevo z údolí řeky Muldy vytěženo, což vyžadovalo zpřístupnění nových zásob, a lesy na horním toku Flöhy na české straně byly v té době téměř nedotčené a jejich rozsah byl obrovský.
Stavební práce na vytvoření umělého kanálu mezi řekou Flöhou a řekou Muldou probíhaly mezi lety 1624 a 1629. Plavební kanál začínal na Flájích a končil po 18 km v Clausnitz, kde přechází do Freiberské Muldy, po které bylo dřevo dopravováno dále do Freibergu.

 

Na druhou část stezky doporučujeme vydat se z Českého Jiřetína, kde přejdete hranice a za nimi vyrazíte po silnici doprava, kdy po necelých 500 m odbočíte na lesní cestu po pravé straně. Odtud již cesta necelé 3 km prochází lesem, podél ní zurčí potůček. Tento úsek je vhodný i pro kočárek (cesta je široká, ale lesní), pro invalidní vozík s ohledem na terén hůř sjízdná.

Poté cesta vede přes můstek přes potok a vydává se již lesním terénem a loukou již na českém území a vy se po dalších 3 km ocitnete na asfaltové silnici vedoucí dolů do Českého Jiřetína či nahoru dále po červené a zelené na Fláje.

Stezka vhodná pro: pěší turistika pro rodinu s dětmi

Sjízdná i pro cykloturistika, kolo - lesní pěšinou, přes kořeny stromů, nutnost přenést kolo přes skálu a dle aktuální situace i přes popadané stromy.

Německou stranu plavebního kanálu nemáme prozkoumanou - je značená a vede až do Clausnitz.

Dřevěný kostel svatého Jana Křtitele v Českém Jiřetíně

Kostel svatého Jana Křtitele byl postaven ve 2. polovině 17. století (udává se 1667 – 1670) na místě původního evangelického kostelíka v obci Fláje jako jednolodní stavba s trojbokým presbytářem a věžičkou.

Obec Fláje byla zbořena, neboť musela ustoupit stavbě přehradní nádrže. Dřevěný kostelík byl však zachráněn, rozebrán a v roce 1969 přemístěn do Českého Jiřetína. Spolu s Děkanským kostelem v Mostě je dalším přesunutým kostelem na Mostecku.

V roce 1996 byl kostel znovu vysvěcen, mše se zde konají nepravidelně. Poté v roce 1999 byl do zvonice kostela instalován zvon z kostela v obci Klíny (klínský kostel byl zbourán v roce 1985).

Kostel představuje jedinou kompletně ze dřeva postavenou sakrální stavbu v Krušných horách. Kostel sv. J. Křtitele je chráněn jako kulturní památka České republiky.

 

 

rozhledna Jeřabina, Mníšek, Křižatky

Rozhledna Jeřabina

V nadmořské výšce 788 m n. m. stojí na stejnojmenném vrchu rozhledna Jeřabina (poprvé vystavěna v roce 1884, později zničena vichřicí, obnovena v roce 1929, po druhé světové válce zaniklá, znovu obnovena v roce 2009), z níž se skýtá výhled do širého okolí - na okolní vrchy, na Mosteckou pánev a za příznivého počasí i na některé vrcholy Českého středohoří.

Pod rozhlednu dojedete od našeho penzionu autem (směr Mníšek a dále na Křižatky), kdy od křižovatky na Mníšku (dáte se zde doleva) po cca 2 km uvidíte po levé straně silnice plácek, kde můžete zaparkovat. K rozhledně Vás dovede lesní pěšina, od parkoviště je to cca 500 m.

Pěšky se můžete vydat po modré od penzionu Stará škola směrem k vodní nádrži Janov (Křižatky) a dále po červené (necelých 7 km).

Obě cesty vhodné pro: pěší turistika pro rodinu s dětmi

Sjízdná i pro cykloturistika, kolo - lesní pěšinou, přes kořeny stromů, dle aktuální situace nutnost přenést kolo přes popadané stromy.

Farmička u Kačky

Farmička u Kačky se nachází jen cca 800 m od penzionu (Klíny č. p. 31) - po silnici směrem na Český Jiřetín.

K farmičce dojdete i pohodlnou procházkou po asfaltové cestě - ze silnice na ni odbočíte nad obecním úřadem doprava (jsou zde dvě cesty, vydejte se tou horní).

Pokud byste se chtěli vyhnout chůzi po silnici, můžete hned před penzionem silnici přejít a vyrazit lesní cestou. Zezadu obejdete obecní úřad a napojíte se na zmíněnou asfaltovou cestu.

Návštěvu farmičky si vždy domluvte dopředu na tel. č. 725 808 666.

Vyrábí zde i domácí sýry, které si můžete zakoupit.

Cesta vhodná pro: pěší turistika pro rodinu s dětmi cykloturistika, kolo

 

Farmička u Kačky, sýrárna, domácí sýry

 

letní bobová dráha, bobovka Seiffen

Bobová dráha, dětské hřiště Seiffen, vláčkodráha (model železnice) - "Erlebniswelt Seiffen"

Letní bobovou dráhu a dětská zážitková hřiště najdete 10 km od penzionu v obci Kurort Seiffen.

"Bobovka" je v provozu od poloviny dubna do konce října od 10:00 do 18:00.

Hřiště jsou přístupná celoročně od 10:00 do 20:00.

Součástí areálu je také restaurace a expozice s modely železnice.

Doporučujeme pro: pro rodinu s dětmi

Muzeum hraček Seiffen

Ve třech patrech Muzea hraček můžete sledovat historii i současnost hračkářství na německé straně Krušných hor. Hračkářská dřevěná výrova se začala rozvíjet v 17. a především pak v 18. století, kdy postupně upadalo hornictví a zdejší obyvatelé hledali novou obživu. Muzeum čítá na pět tisíc exponátů a potěší dospělé i děti.

U některých vystavených exponátů si děti mohou vyzkoušet jejich funkční mechanismy. V druhém a třetím patře najdete také herny s kostkami, hlavolamy a dalšími dřevěnými hračkami.

V době adventních svátků muzeum připravuje speciální vánoční výstavu.

Muzeum v přírodě jako součást Muzea hraček nabízí v různých objektech - domech, dílnách a komplexech budov pohled na každodenní život v Krušných horách v 19. a počátku 20. století. Dozvíte se zajímavosti o technologiích krušnohorské výroby hraček a najdete zde i soustružnu profilovaných prstenců z r. 1760.
Dvakrát ročně se zde konají se dny historických řemesel.

 

V Muzeu hraček otevřeno denně od 10:00 do 17:00, v Muzeu v přírodě omezená otevírací doba od listopadu do března - otevřeno za hezkého počasí od 10:00 do 16:00.

Omezení otevírací doby najdete na webových stránkách muzeí.

Doporučujeme pro: pro rodinu s dětmi kočárek pro invalidy

 
 
 

  
Rezervace

 
775 900 744